עברית  עברית

Reports

Subject: [x] WW Village attacks [1.01] CoinCoin
Sent: on 15.06.10 at 08:03:51
Attacker Natars from the village [x] WW Village
  פיקמן לוחם מחודד/קוצני שומרי הראש ציפורי טרף רוכב מגורזן אביר נאטרי פיל מלחמה בליסטרא קיסר נאטרי מתיישב גיבור
Troops05565500026262700888001
Casualties021100009962734000
Informationפיל מלחמה Palisade destroyed
Informationבליסטרא Treasury destroyed
InformationHero The artefact has been captured.
Bounty
עץ174843 | טיט114799 | ברזל152188 | יבול400000
carry841830/4051815
Defender Gauls Reinforcement
  פלנקס לוחם חרב נווט רעם טאוטטס דרודרידר האדואן לנגוח באייל ברזל טרבוצ'ט צ'יפטן מתיישב גיבור
Troops0350060000035003004981301
Casualties0350060000035003004981301
Defender Teutons CaptainLucifel from the village [1.01] CoinCoin
  מניף אלה לוחם חנית לוחם גרזן סייר פלאדין אביר טאוטוני לנגוח באייל ברזל בליסטרה צ'יף מתיישב גיבור
Troops0350060000035003004981301
Casualties0350060000035003004981301
Defender Romans Reinforcement
  לגיונר פרטוריאן אימפריאן אקויטס לגטי אקויטס אימפרטוריס אקויטס קיסריס איל ברזל לירות בבליסטרה סנטור מתיישב גיבור
Troops0350060000035003004981301
Casualties0350060000035003004981301
Nature
Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature Nature

העתק את הלינק לפרופיל החבילה הגרפית שלך :
 Isengard
אחרים : Krn3ll

 כפרים:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 קישורים:

עץ 54192/80000 טיט 55770/80000 ברזל 66551/80000 יבול 36537/80000 שימוש ביבול 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 12:53:46