עברית  עברית

כפרים - נווה מדבר - תכנון

+25% עץ +25% עץ
+25% עץ / +25% יבול +25% טיט
+25% טיט +25% טיט / +25% יבול
+25% ברזל +25% ברזל
+25% ברזל / +25% יבול +25% יבול
+25% יבול +50% יבול

העתק את הלינק לפרופיל החבילה הגרפית שלך :
Time Master

 כפרים:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 קישורים:

עץ 54192/80000 טיט 55770/80000 ברזל 66551/80000 יבול 36537/80000 שימוש ביבול 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 07:13:16