עברית  עברית

Map(-37|-54)

-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-57
-56
-55
-54
-53
-52
-51
large map
x y
Details
Player-
Population-
Alliance-
Favourite farms
village Position Last attack Bounty Losses
delete Unoccupied oasis
(-59
|
-54)
Attacks 01.01.01 3200 3035

העתק את הלינק לפרופיל החבילה הגרפית שלך :
Time Master

 כפרים:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 קישורים:

עץ 54192/80000 טיט 55770/80000 ברזל 66551/80000 יבול 36537/80000 שימוש ביבול 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 00:31:14