עברית  עברית

Custom Lord of the Rings Isengard

יבוליבול6Woodcutter Level 13Cropland Level 16Cropland Level 16Clay Pit Level 14Iron Mine Level 14Cropland Level 16Cropland Level 16Iron Mine Level 14Iron Mine Level 14Cropland Level 16Cropland Level 16Woodcutter Level 14Cropland Level 16Clay Pit Level 14Woodcutter Level 14Clay Pit Level 14
יבול יבול Woodcutter Level 13 יבול יבול Clay Pit Level 14 Iron Mine Level 14 יבול יבול Iron Mine Level 14 Iron Mine Level 14 יבול יבול Woodcutter Level 14 יבול Clay Pit Level 14 Woodcutter Level 14 Clay Pit Level 14
Mouvements de troupes:
מתקפה»
1 מתקפה
in 10:21:22 hrs.
סיוע»
1 סיוע
in 11:46:09 hrs.
מתקפה«
1 מתקפה
in 10:12:37 hrs.
סיוע«
1 סיוע
in 10:06:50 hrs.
יצור:
עץ עץ: 11035 per hour
טיט טיט: 9525 per hour
ברזל ברזל: 9525 per hour
יבול יבול: 4887 per hour
יחידות:
גיבור 1 גיבור
אימפריאן 27196 אימפריאן
אקויטס לגטי 21 אקויטס לגטי
איל ברזל 128 איל ברזל
לירות בבליסטרה 350 לירות בבליסטרה
סנטור 2 סנטור
מבנים: Finish all construction and research orders in this village immediately for 2 Gold?
cancelהיכל העיר (רמה 5)14:10:07 hrs.done at 00:14

העתק את הלינק לפרופיל החבילה הגרפית שלך :
Custom  Isengard
אחרים : Custom Lord of the Rings Isengard Skin

 כפרים:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 קישורים:

עץ 54192/80000 טיט 55770/80000 ברזל 66551/80000 יבול 36537/80000 שימוש ביבול 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 07:13:55